شبکه اینترنتی آی فراز به نام خدا وندی که نوشتن را آموخت شبکه اینترنتی ای فراز تمام تلاش خود را می کند تا محیطی همه پسند محیا کند در صورتی که مطلبی مد نظر شماست و آن را پیدا نمی کنید فقط کافیست نام آن را برای آی فراز ارسال کنید . در صورتی که مقاله ای نوشته اید یا مطلب جالبی دارید می توانید آن را برای ما ارسال کنید تا با نام و آدرس شما در سایت درج شود . با آرزوی موفقیت الهم عجل لی ولیک الفرج http://falinahierat.mihanblog.com 2018-04-22T03:01:32+01:00 text/html 2017-12-27T21:36:46+01:00 falinahierat.mihanblog.com علی   آموزش تایپ ده انگشتی در 2 دقیقه http://falinahierat.mihanblog.com/post/1468 <div><a href="https://www.aparat.com/v/M1A0l/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE_%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%28_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF_%29" target="_blank" title="">آموزش تایپ ده انگشتی فارسی و انگلیسی</a>&nbsp;در 2 دقیقه&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: right;">در این فیلم با اصول و مبانی تایپ ده انگشتی و سریع آشنا می شوید از جمله طریقه صحیح قرار گیری انگشتان ، کلیدها و انگشت های مربوط به آنها و نکات کلیدی دیگر ؛ برای یادگیری سریع و حرفه ای تایپ از نرم افزار انگشتان طلائی استفاده کنید برای دانلود نرم افزار به سایت www.farazsoft.ir مراجعه کنید .</span></div><div><span style="color: rgb(33, 33, 33); font-family: IRANSans, tahoma, arial; font-size: 13px; text-align: right;"><br></span></div><div id="1514410866510779"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/M1A0l?data[rnddiv]=1514410866510779&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2017-12-01T11:29:28+01:00 falinahierat.mihanblog.com علی   یادگیری فوق سریع تایپ ده انگشتی با نرم‌ افزار انگشتان طلائی http://falinahierat.mihanblog.com/post/1467 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; line-height: normal; text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Vazir, sans-serif; color: rgb(64, 64, 64);">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; line-height: normal; text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; line-height: normal; text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; font-family: Vazir, sans-serif; color: rgb(64, 64, 64);"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; line-height: normal; text-align: center; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.farazsoft.ir/wp-content/uploads/2016/07/fasttyping-golden-fingers.png" alt="آموزش تایپ,تایپ ده انگشتی,تایپ سریع"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Vazir, sans-serif; color: rgb(64, 64, 64);">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Vazir, sans-serif; color: rgb(64, 64, 64);">بی‌شک همه ما از اهمیت فراگیری&nbsp;<a href="http://www.farazsoft.ir/fast-typing-golden-fingers/" target="_blank" title="">تایپ سریع</a><b>&nbsp;و ده انگشتی</b>&nbsp;آگاه بوده و می‌دانیم که یادگیری این مهارت چقدر می‌تواند در انجام بسیاری از کارهای روزمره ما مفید باشد. بعضی ها فکر می کنند که یادگیری این مهارت بسیار سخت و وقت گیر است؛ ولی واقعا این چنین نیست ! شما با دانستن اصول&nbsp;<b><a href="http://www.farazsoft.ir/fast-typing-golden-fingers/" style="color: rgb(149, 79, 114);">تایپ ده انگشتی</a></b>&nbsp;به سرعت و به آسانی می توانید این مهارت را فرا گیرید. پیشنهاد می کنیم حتما این مقاله را تا آخر بخوانید؛ در این مقاله به اهمیت&nbsp;<b>تایپ ده انگشتی</b>&nbsp;و بهترین و سریعترین روش یادگیری آن خواهیم پرداخت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; line-height: normal; text-align: justify; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: baseline; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; font-family: Vazir, sans-serif; color: rgb(64, 64, 64);">&nbsp;</span></p> text/html 2016-11-04T08:40:02+01:00 falinahierat.mihanblog.com علی   خوش بحال کسانی که هم زنجیر میزنند !! و هم زنجیری از پای گرفتاری باز میکنند http://falinahierat.mihanblog.com/post/1465 <div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://nagsh.ir/images/phocagallery/hgsoft-2013-05-29-005c/thumbs/phoca_thumb_l_poster-nagsh.ir-19.jpg" alt=""></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><span style="text-align: right;"><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="3"><span style="text-align: right;"><br></span></font></span></div><div style="text-align: center;">خوش بحال کسانی که</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">هم زنجیر میزنند !!</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">و هم زنجیری از پای گرفتاری باز میکنند ..</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">هم سینه میزنند !!</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">و هم سینه ی دردمندی را از غم و آه نجات میدهند ..</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">هم اشک میریزند !!</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">و هم اشک از چهره ی انسانی پاک میکنند ..</div></span><div style="text-align: center;"><br></div><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">هم سفره می اندازند !!</div></span><span style="text-align: right;"><div style="text-align: center;">هم نان از سفره کسی نمیبرند..&nbsp;</div></span><div style="text-align: center;"><br></div></font></span> text/html 2016-06-26T05:58:20+01:00 falinahierat.mihanblog.com ماجد سواری دانلود فیلم در مدت معلوم http://falinahierat.mihanblog.com/post/1457 <div align="center"><br></div><div style="" class="irc_mimg irc_hic iSMt42s_ByT8-lvVgf-rIiHk" align="center"><a data-ved="0ahUKEwiO7J-TgcXNAhWBWxoKHd53BPEQjRwIBw" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiO7J-TgcXNAhWBWxoKHd53BPEQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fdownloadgozar.ir%2F%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AF-%25D9%2581%25DB%258C%25D9%2584%25D9%2585-%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D8%25AF%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2585.html&amp;psig=AFQjCNFiVZxcQ9r9pYxYHlnrht4f_H6v8Q&amp;ust=1467007005600756" tabindex="0" target="_blank" class="irc_mil i3597 iSMt42s_ByT8-zixyDjKkw5M" data-noload=""><img src="http://downloadgozar.ir/wp-content/uploads/2015/12/Dar-Modate-Maloom.jpg" class="irc_mi iSMt42s_ByT8-pQOPx8XEepE" alt="" style="margin-top: 0px;" height="393" width="288"></a></div> <div align="center"><br><div align="right"><p style="text-align: right;"><strong>نام اثر:</strong> در مدت معلوم</p><p style="text-align: right;"><strong>کارگردان: </strong>وحید امیرخانی<strong><br> </strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>نویسنده:</strong> مهدی علی میرزایی</p> <p style="text-align: right;"><strong>تهیه کنندگان:</strong> سید محسن جاهد و رویا شریف</p> <p style="text-align: right;"><strong>بازیگران:</strong> اکبر عبدی، جواد عزتی، ویشکا آسایش، هومن سیدی، علی اوسیوند، طوفان مهردادیان، صبا گرگین پور، شهره قمر، گوهر خیراندیش، مهدی فقیه، مجید شهریاری، علی سلیمانی، سلمان فرخنده، اصغر کردبچه</p> <p style="text-align: right;"><strong>تاریخ انتشار: </strong>1394</p><p style="text-align: right;"><br><strong>خلاصه داستان: </strong>فیلم در مدت معلوم معضلات و دام های پیش روی جوانان از سن بلوغ تا سن ازدواج را بررسی می کند. نام این فیلم بخشی از عنوانی است که در هنگام ایجاد <strong>محرمیت شرعی</strong>، <strong>حین</strong> <strong>تعیین مدت معلوم</strong>، به ویژه در آیین مُتعِه گفته می‌شود و شرح این محرمیت شرعی در رساله‌های عملیه آمده است. این فیلم با موضوع صیغه و اولین کار هنری وحید امیرخانی است. <strong>آنچه از گفتنش</strong> حیا می کنیم بی شرمانه بر ما می تازد. میثم در به در دنبال گرفتن مجوز چاپ کتابشه؛ کتابی که میخواد معضلات زندگی جوانان را حل کنه… فیلمی که درواقع تلنگری هست برای مسئولان جامعه… <br></p><p style="text-align: right;">به ادامه ی مطلب بروید...<br></p><p style="text-align: right;"><strong></strong></p></div></div> text/html 2016-06-24T22:16:36+01:00 falinahierat.mihanblog.com علی   فضیلت‌های شب قدر http://falinahierat.mihanblog.com/post/1456 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.muslim-day.com/images/Articles/%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;">با توجه به آیات سوره قدر می‌توان به فضیلت‌های شب قدر پی برد:</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;">۱. قرآن در آن نازل شده است.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;">۲. عبادت و احیای آن معادل بیش از هزار ماه است.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;">۳. خیرات و برکات الهی در آن شب نازل می‏شود.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;">۴. رحمت خاص خدا شامل حال بندگان می‏گردد.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;">۵. فرشتگان و روح در آن شب نازل می‏گردند.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;"><b style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;">شب قدر</b><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;">&nbsp;از شب‌های مقدس و متبرک اسلامی است. خداوند در قرآن مجید از آن به بزرگی یاد کرده و سوره‌ای نیز به نام «سوره قدر» نازل فرموده است. در تمام سال، شبی به خوبی و فضیلت شب قدر نمی‌رسد. این شب، شب نزول قرآن، شب فرود آمدن ملائکه و روح نیز نام گرفته است. عبادت در شب قدر برتر از عبادت هزار ماه است. در این شب، مقدرات یک سال انسان‌ها و روزی‌ها، عمرها و امور دیگر مشخص می‌شود. ملائکه در این شب بر زمین فرود می‌آیند، نزد امام زمان(عج) می‌روند و آنچه را برای بندگان مقدر شده بر ایشان عرضه می‌دارند. شب‌زنده‌داری و تلاوت قرآن و مناجات و عبادت در این شب، بسیار توصیه و تأکید شده است.</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; text-align: justify;"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; line-height: 29.9px; color: green; font-weight: bold;">به ادامه مطلب بروید...&nbsp;</p></div> text/html 2016-05-22T11:11:57+01:00 falinahierat.mihanblog.com علی   میلاد با سعادت امام مهدی (عج) مبارک باد. http://falinahierat.mihanblog.com/post/1455 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.hammihan.com/users/users2015/status/original/HamMihan-201516705614004303421444371628.9045.jpg" width="500" alt=""></div> text/html 2016-04-05T20:19:39+01:00 falinahierat.mihanblog.com ماجد سواری دانلود فیلم روباه با کیفیت عالی(HD) http://falinahierat.mihanblog.com/post/1454 <div style="text-align: center;"><img src="http://img.doostiha.ir/uploads/2016/03/Roobah.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: right;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">نام اثر:</strong>&nbsp;روباه</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: right;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">کیفیت: HD 720 – عالی</span></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: right;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">مخاطب:</strong>&nbsp;بزرگسالان</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: right;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">نوع فیلم:</strong>&nbsp;سینمایی</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: right;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">محصول:</strong>&nbsp;ایران</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: right;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">موضوع:</strong>&nbsp;اجتماعی</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: right;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">نویسنده و کارگردان:&nbsp;</strong>بهروز افخمی<strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: right;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">بازیگران:</strong>&nbsp;حمید گودرزی، بابک حمیدیان، جلال فاطمی، آرش مجیدی، مرجان شیرمحمدی</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: right;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">تاریخ انتشار:</strong>&nbsp;1394</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: right;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">مدت زمان:</strong>&nbsp;112 دقیقه</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: right;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 255, 255);">.</span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: justify;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">خلاصه داستان:&nbsp;</strong>فیلم روباه فیلمی در رابطه با مسائل امنیتی و جاسوسی حول محور انرژی هسته ای است و موضوعی اجتماعی دارد که با مسائلی چون انرژی هسته ای و مذاکرات در این رابطه منجمله مذاکرات با گروه 1+5 پیرامون این فیلم جاری هستند در فیلم روباه یک مامور و تروریست اسرائیلی برای ترور دانشمندان ایرانی به ایران فرستاده می شود. سیاست کاری این ماور ورزیده و حرفه ای طوری هست که تمایلی به کار گروهی ندارد و تنها با آدم های فریب خورده و یکبار مصرف استفاده می کند که تا لحظه آخر ماموریتشان اطلاعی از کاری که انجام می دهند ندارند! یک موتور سیکلت سوار مسافربر در دام او می افتد و ناخواسته برای ترور دانشمندان ایرانی تعلیم می بیند… شما کاربران گرامی می توانید این فیلم زیبا را با کیفیت عالی و به صورت رایگان از&nbsp;<span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="box-sizing: border-box; border-style: initial; border-color: initial; transition: all 0.3s ease-out;">رسانه تصویری آپ تی وی</span>&nbsp;</span>دانلود نمایید…<strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><b>به ادامه ی مطلب بروید...</b></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></p></div> text/html 2016-04-04T20:34:09+01:00 falinahierat.mihanblog.com ماجد سواری دانلود فیلم سینمایی مردن به وقت شهریور http://falinahierat.mihanblog.com/post/1453 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.kingpedia.net/wp-content/uploads/2015/08/mordan-be-vaght-sharivar.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">نام اثر:</strong>&nbsp;مردن به وقت شهریور</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">کیفیت: HD 720 – عالی</span></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">مخاطب:</strong>&nbsp;بزرگسالان</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">نوع فیلم:</strong>&nbsp;سینمایی</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">محصول:</strong>&nbsp;ایران</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">موضوع:</strong>&nbsp;اجتماعی</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">کارگردان:&nbsp;</strong>هاتف علیمردانی<strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;"><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"></strong></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">تهیه کننده:&nbsp;</strong>داریوش بابائیان</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">بازیگران:</strong>&nbsp;هانیه توسلی، نازنین بیاتی، حمید فرخ نژاد، صبا گرگین، نوید لایقی مقدم، ترلان پروانه، مهرداد ماکویی، ملیسا ذاکری</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">سال تولید:</strong>&nbsp;1392</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">تاریخ انتشار:</strong>&nbsp;1394</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">مدت زمان:</strong>&nbsp;92 دقیقه</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px;"><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 255, 255);">.&nbsp;</span><span style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(255, 255, 255);"><br style="outline: 0px; box-sizing: border-box;"></span></p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: justify;"><strong style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;">خلاصه داستان:&nbsp;</strong>سینا چند ماه بیشتر برای قبولی در کنکور فرصت ندارد. از یک سو بنیاد متزلزل خانوادگی و از سوی دیگر آشنایی او با یک جوان خیابانی عاشق موسیقی، ماجراهایی را برای او رقم می زند و…</p><p style="outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(63, 58, 58); line-height: 22px; text-align: justify;">به ادامه ی مطلب بروید...</p></div> text/html 2016-04-03T12:50:04+01:00 falinahierat.mihanblog.com علی   بهترین راه های دفع پشه ها در فصل گرما ! http://falinahierat.mihanblog.com/post/1452 <span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">به گزارش&nbsp;</span><a href="http://www.yjc.ir/fa/services/10" style="box-sizing: border-box; color: rgb(66, 139, 202); outline: none; text-decoration: none; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify; font-weight: bold; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">گروه خواندنی های باشگاه خبرنگاران</a><span style="font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;">، با شروع فصل تابستان، سر و کله پشه ها هم پیدا می شود وممکن است آرامش یک خواب شبانه را از شما بگیرند. با مطالعه راهکارهای زیر می توانید از شر این حشرات آزاردهنده راحت شوید.</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"><div style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: center;"><img alt="" title="" src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1391/3/16/23263_298.jpg" width="450" class="img-responsive2" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><br style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim; font-size: 17px; line-height: 27.2px; text-align: justify;"> text/html 2016-03-30T06:32:32+01:00 falinahierat.mihanblog.com علی   گفت با مادر یه جمله بساز گفتم من با مادرم جمله نمیسازم! دنیامو میسازم. http://falinahierat.mihanblog.com/post/1451 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://mahdimedia.ir/wp-content/uploads/1380697758531.jpg" alt=""></div> text/html 2016-03-30T06:27:39+01:00 falinahierat.mihanblog.com علی   ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن مبارک باد. http://falinahierat.mihanblog.com/post/1450 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://8pic.ir/images/ukfyk2s7fvtnxirwx0mj.jpg" alt=""></div><div><br></div>مادرم روسریت را بردار تا ببینم بر شب موهایت چند زمستان برف نشته تا من به بهار رسیده ام ؟ <div><br></div><div>روز مادر مبارک</div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://smrazizadeh.persiangig.com/image/mother.jpg" alt=""></div> text/html 2016-03-19T18:53:41+01:00 falinahierat.mihanblog.com علی   زمان تحویل سال 1395 http://falinahierat.mihanblog.com/post/1449 <div class="panel-heading" style="box-sizing: border-box; padding: 10px 15px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; text-align: center; color: rgb(87, 184, 0); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25.2px;"><h2 class="pull-right" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0px; font-size: 18px; display: inline-block; padding: 0px 80px 14px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(210, 210, 210); float: none !important;"><br></h2></div><div class="panel-heading" style="box-sizing: border-box; padding: 10px 15px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; text-align: center; color: rgb(87, 184, 0); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25.2px;"><h2 class="pull-right" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0px; font-size: 18px; display: inline-block; padding: 0px 80px 14px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(210, 210, 210); float: none !important;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img1.tebyan.net/big/1386/12/12667215207131872102722201631507621519883.jpg" alt="نوروز 95,عید نوروز,عید 95،زمان تحویل"></h2></div><div class="panel-heading" style="box-sizing: border-box; padding: 10px 15px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; text-align: center; color: rgb(87, 184, 0); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25.2px;"><h2 class="pull-right" style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; line-height: 1.1; color: inherit; margin: 0px; font-size: 18px; display: inline-block; padding: 0px 80px 14px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(210, 210, 210); float: none !important;"><span style="color: inherit; font-family: inherit; line-height: 1.1;">زمان تحویل سال 1395</span></h2></div><div class="panel-heading" style="box-sizing: border-box; padding: 10px 15px; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: transparent; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; text-align: center; color: rgb(87, 184, 0); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25.2px;"><div class="clearBoth" style="box-sizing: border-box; clear: both;"></div></div><div class="panel-body" style="box-sizing: border-box; padding: 15px; color: rgb(44, 44, 44); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 25.2px;"><div class="content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;">ساعت&nbsp;8:00:12 صبح روز یکشنبه اول فروردین 1395 برابر با&nbsp;20 مارس 2016 میلادی و&nbsp;10 جمادی الثانیه 1437 هجری قمری&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: center;"><b>نوروز خوبی را برایتان آرزومندیم.</b></p></div></div> text/html 2016-03-13T13:05:03+01:00 falinahierat.mihanblog.com علی   شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد http://falinahierat.mihanblog.com/post/1448 <div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" style="font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><br></font></span></div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="2" style="font-family: Tahoma; line-height: 22px; text-align: justify;"><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.askdin.com/gallery/images/17510/1_00043.jpg" alt=""></div>ولادت با سعادت آن بانوى نمونه و مجلّله . بنابر مشهور، روز جمعه ، بیستم ماه جمادى الثّانى سال پنجم بعثت ، سه سال پس از جریان معراج در شهر مكّه معظّمه واقع شد؛ و جهان ظلمانى را به نور مقدّس خود روشن نمود.<br>و چون آن حضرت به دنیا آمد تنى چند از زنان بهشتى با ظرف هائى از آب كوثر در كنار بستر خدیجه حضور یافته و نوزاد را غسل دادند.<br><br></font></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="2"><span style="line-height: 22px;">به ادامه مطلب بروید ...&nbsp;</span></font></div> text/html 2016-02-11T08:44:41+01:00 falinahierat.mihanblog.com علی   22 بهمن مبارک باد http://falinahierat.mihanblog.com/post/1447 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.iransepid.ir/File/File/2493" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-02-08T14:55:31+01:00 falinahierat.mihanblog.com علی   لغو محدودیت‌های شرکت‌های اینترنتی دنیا ‌ چه امکاناتی را در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌دهد؟ http://falinahierat.mihanblog.com/post/1446 <div style="text-align: center;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 31px; text-align: -webkit-right;"><div style="text-align: center; display: inline !important;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px auto; text-align: -webkit-right;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://ayaronline.ir/main/wp-content/uploads/2013/06/1083623_737.jpg" alt=""></strong></div></strong></div><strong style="padding: 0px; margin: 0px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 31px; text-align: -webkit-right;"><div><strong style="padding: 0px; margin: 0px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 31px; text-align: -webkit-right;"><br></strong></div>ریزش دیوار تحریم‌های فناورانه</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 31px; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 31px; text-align: -webkit-right;">درست نزدیک به 12 ساعت بعد از اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌های ایران، خبری در خبرگزاری‌های ایران و جهان منتشر شد که بیش از هر کسی برای کاربران ایرانی محصولات و سرویس‌های آنلاین اهمیت داشت.</span><br style="padding: 0px; margin: 0px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 31px; text-align: -webkit-right;"><br style="padding: 0px; margin: 0px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 31px; text-align: -webkit-right;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 31px; text-align: -webkit-right;">به گزارش جام جم کلیک،خبر حکایت از آن داشت که با لغو تحریم‌های شرکت‌های نرم‌افزاری، نام ایران نیز در فهرست کشورهایی قرار گرفت که از خدمات سطح اول شرکت‌های گوگل، مایکروسافت و یاهو بهره می‌برند.</span><br style="padding: 0px; margin: 0px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 31px; text-align: -webkit-right;"><br style="padding: 0px; margin: 0px auto; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 15px; line-height: 31px; text-align: -webkit-right;"><br>